Søren Kierkegaard Forskningscenteret

Søren Kierkegaard Forsknings Centeret

I daglig tale kaldes vi blot Kierkegaard-forskningscenteret, men rent formelt er vi opdelt i Søren Kierkegaard Forskningscenteret (SKC) og Fonden Søren Kierkegaard Forskningscenteret (FSKC), fordi vi siden 2010 har dækket 2 forskellige arbejdsfelter, dog med visse overlap.
 
SKC er en del af Det Teologiske Fakultet, Københavns Universitet og udgør et center for undervisning og forskning i Kierkegaards tankeunivers. Det betyder vi har et levende studiemiljø med post.doc.s, ph.d.- og kandidatstuderende både fra Danmark og i særdeleshed fra udlandet. Vi tilbyder undervisning og vejledning på dansk og engelsk.

SKC udbyder tillige en masteruddannelse i Kierkegaard og tilbyder læsegrupper, seminarer og konferencer. Vores primære målgruppe er studerende inden for filosofi, teologi, etik, æstetik, filologi og litteraturvidenskab.

Vi er et internationalt tværfagligt forskningscenter, der består af en række fastansatte forskere, Ph.d. stipendiater og post.docs samt en række løst tilknyttede studerende og seniorforskere, der er på kortere eller længere ophold ved SKC. SKC og FSKC råder tilsammen over 35 læsepladser og alle er stort set altid besatte.

SK2013 er en forkortelse, der er blevet mere og mere almindelig på SKC det seneste år. Den dækker over fejringen af Kierkegaard i 2013, som ikke kommer til at gå stille af sig. I maj ’13 bliver København fyldt med nationale såvel som internationale forskere, beriget af populære foredrag, underholdt af skuespillere og udfordret af kunstværker. Det bliver den, fordi Søren Kierkegaard samme år den 5. maj fylder 200. Fejringen reserveres ikke alene til os bag universitetets tykke mure, men tages tillige med ud i byrummet og rundt i landet til gavn for alle interesserede. Det bliver en fejring med plads til forskning og folkelighed uden at gå på kompromis med seriøsiteten.

Det bliver et af SKC’s største projekter, ikke mindst fordi fejringen rummer den til dato største Kierkegaard Kongres, der strækker sig fra 5.- 8. maj 2013 med mere end 100 speakere. Det hele kulminerer i maj og bliver fejret over hele verden.

Fejringen koordineres i Danmark af et programråd, der består af SKC, Golden Days, Højskolerne og Teologisk Pædagogisk Center (TPC). SKC’s hovedrolle er her at sikre den forskningsmæssige lødighed og holde styr på de mange jubilæumsarrangementer, der meldes ind til os via vores jubilæums website, se www.SK2013.ku.dk

FSKC er en selvstændig erhvervsdrivende fond, hvis formål er at udgive Søren Kierkegaards Skrifter (SKS). Det er en historisk-kritisk udgave af alt, hvad Kierkegaard har skrevet, hvilket ikke er så lidt. Udgivelsen omfatter både en papirversion og en elektronisk version.

Papirudgaven består konkret af 55 bind, 28 bind med Kierkegaards tekster og 27 bind med tekstredegørelser og realkommentarer. Det er et af de største enkeltstående bogprojekter til dato i Danmark. Den danske udgivelse oversættes løbende til bl.a. engelsk, tysk, fransk, spansk, ungarsk, kinesisk hollandsk, portugisisk, italiensk, russisk, polsk, lettisk og hebraisk. Læs meget mere på fondens hjemmeside. Udgaven færdiggøres i 2013.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Søren Kierkegaard Forskningscenteret

Telefon: 33 76 69 00

E-mail: sek@sk.ku.dk

Web: SKC: www.skc.ku.dk    www.sk2013.ku.dk  FSKC: www.sk.ku.dk    www.sks.dk

Branche: Forskning og udgivelse