Organisationen Danske Museer ODM

Organisationen Danske Museer ODM

Organisationen Danske Museer (ODM) arbejder for at styrke Danmarks Museer. Det gøres gennem politisk synlighed og opmærksomhed omkring museernes vilkår overfor myndigheder, medier og andre interessenter.  I ODM arbejder vi også med at styrke museernes ansatte fagligt ved en lang række kvalitets efteruddannelsestilbud, alle specifikt målrettet museumsbranchens behov.. Både fysisk og online er ODM fundament for netværks- dannelse og tværgående arbejde museerne imellem. Vi servicerer en lang række faglige netværk og afholder flere store årligt medlemsmøder med mere end 1.000 deltagere fra ind- og udlandet. 

 

 

Organisationen Danske Museer ODM

Telefon: 4914 3966

E-mail: info@dkmuseer.dk

Web: www.dkmuseer.dk

Branche: Interesseorganisation for danske museer