Grundtvig Centeret

Grundtvig Centeret

Grundtvig Centeret, Aarhus Universitet.

Grundtvig Centeret står bag en videnskabelig udgave af Grundtvigs Værker og forskning i Grundtvigs tekster og hans virkningshistorie.

Grundtvigs Værker har i Vartov pt. ansat 7 editionsfilologer, 3 studentermedhjælpere, udgavelederen og centerlederen.

I Aarhus har Grundtvig Centeret ansat 3 ph.d. studerende, en post.doc og en gæsteforsker fra Kina.  

Grundtvigs Værker – www.grundtvigsværker.dk

Grundtvigs Værker er en tekstkritisk og kommenteret udgave af de værker, som N.F.S. Grundtvig fik trykt.
Grundteksterne er de trykte førsteudgaver, som udkom i Grundtvigs levetid.
Udgaven er kommenteret: Det vil sige, at udgiverne har forsynet Grundtvigs tekster med forklaringer af forskellig art. Der er tre slags:
1.    Indledninger, der forklarer den historiske baggrund for værket.
2.    Tekstredegørelser, der beskriver de relevante manuskripter og tryk.
3.    Punktkommentarer, der letter læsningen ved at forklare vanskelige ord m.v.
Endelig rummer udgaven en række værktøjer : En tidslinje,  en registrant over en del af Grundtvigs efterladte papirer, en fortegnelse over hans bogsamling og registre af forskellig art.

Kontakt, Grundtvig Centeret:

Telefon: 28 99 25 91

E-mail: mic@teo.au.dk

Web: www.grundtvigcenteret.dk

Branche: Forskning