Danmarks Teaterforeninger

Danmarks Teaterforeninger logo

Danmarks Teaterforeninger arbejder for at formidle professionel scenekunst i hele landet.

Danmarks Teaterforeninger er paraplyorganisation for de 65 frivilligt arbejdende foreninger, der er over hele Danmark.

Vi varetager vore medlemsforeningernes interesser i forhold til Kulturministerium, Folketing, kommunerne og teaterproducenterne.

Danmarks Teaterforeninger yder tillige rådgivning og service til medlemsforeningerne såvel af juridisk/aftale-mæssig karakter som med hensyn til drift af de frivillige kulturelle foreninger, der udgør medlemsskaren.

Danmarks Teaterforeninger

Telefon: 35 35 48 46 

E-mail: post@dk-teaterforeninger.dk  

Web: www.dk-teaterforeninger.dk

Branche: Publikumsorganisation

Danmarks Teaterforeninger

Danmarks Teaterforeninger logo

Danmarks Teaterforeninger arbejder for at formidle professionel scenekunst i hele landet.

Danmarks Teaterforeninger er paraplyorganisation for de 65 frivilligt arbejdende foreninger, der er over hele Danmark.

Vi varetager vore medlemsforeningernes interesser i forhold til Kulturministerium, Folketing, kommunerne og teaterproducenterne.

Danmarks Teaterforeninger yder tillige rådgivning og service til medlemsforeningerne såvel af juridisk/aftale-mæssig karakter som med hensyn til drift af de frivillige kulturelle foreninger, der udgør medlemsskaren.

Danmarks Teaterforeninger

Telefon: 35 35 48 46 

E-mail: post@dk-teaterforeninger.dk  

Web: www.dk-teaterforeninger.dk

Branche: Publikumsorganisation

Danmarks Teaterforeninger

Danmarks Teaterforeninger logo

Danmarks Teaterforeninger arbejder for at formidle professionel scenekunst i hele landet.

Danmarks Teaterforeninger er paraplyorganisation for de 65 frivilligt arbejdende foreninger, der er over hele Danmark.

Vi varetager vore medlemsforeningernes interesser i forhold til Kulturministerium, Folketing, kommunerne og teaterproducenterne.

Danmarks Teaterforeninger yder tillige rådgivning og service til medlemsforeningerne såvel af juridisk/aftale-mæssig karakter som med hensyn til drift af de frivillige kulturelle foreninger, der udgør medlemsskaren.

Danmarks Teaterforeninger

Telefon: 35 35 48 46 

E-mail: post@dk-teaterforeninger.dk  

Web: www.dk-teaterforeninger.dk

Branche: Publikumsorganisation