Amatørernes Kunst og Kultur Samråd

Amatørernes Kunst og Kultur Samråd

AKKS – Amatørernes Kunst og Kultur Samråd er paraply for 10 amatørorganisationer der udfolder sig over hele landet indenfor musik, sang og foto. 

Til sammen dækker samrådet således over 60.000 aktive amatører, hvoraf halvdelen er børn og unge. Helt overordnet er det AKKS mål at styrke det frivillige foreningsarbejde, som led i den folkelige oplysning, via kunst- og kulturbestemte initiativer og aktiviteter. 

Det gør samrådet helt konkret ved f.eks. at iværksætte projekter der synliggør amatørkulturen og alle dens goder for individ og samfund, ved at initiere samarbejder mellem medlemsorganisationerne og ved at samordne og koordinere fælles interesser over for offentlige instanser og skabe kulturpolitisk debat. 

Amatørernes Kunst og Kultur Samråd

Telefon: 24 624 624

E-mail: akks@pc.dk

Web: www.akks.dk

Branche: Kunst og kultur