Oversigt over lejere og beboere i Vartov

Vartov huser godt 40 forskellige virksomheder og institutioner og lægger lokaler til alt fra forskning, formidling og fritidshjem til agil innovation, teaterforening, og kulturelle foreninger.

Kontakt os på vartov@vartov.dk eller på 33 73 28 00 hvis du har lyst til at blive lejer i Vartov.

Stuen

Opg. Porten th. (nr 27) Grundtvigsk Forum, sekretariat
Opg. A stuen Grundtvig-Akademiet og Grundtvig-Biblioteket
Opg. B stuen Grundtvig Centeret v/ Michael Schelde
Opg. C stuen Pyramiden (fritidshjemmet)
Opg. D stuen CISU – Civilsamfund i Udvikling
Opg. D stuen Kjøbenhavns Philatelist Klub
Opg. F stuen Vartov Kirke
Opg. F stuen Vartov Fritidshjem v/ Erik Djørup
Opg. H stuen Københavns Kommunes Integrerede Børneinstitution v/ Fransiska Tvede

1. sal

Opg. A 1. sal Grundtvig Centeret v/ Michael Schelde
Opg. A 1. sal Psykologerne i Vartov v/ Knud Hjulmand og Malene Rosenstand Schacht
Opg. A 1. sal Coach Lotte Hoffmann
Opg. D 1. sal Søren Kierkegaard Forskningscenteret v/ Arne Grøn
Opg. D 1. sal Fonden Søren Kierkegaard Forskningscenteret v/ Niels Jørgen Cappelørn
Opg. F 1. sal Vartov Børnehave v/ Mitzi Søegaard
Opg. G 1. sal Bolig:
Opg. H 1. sal Københavns Højskoleforening v/Mogens Hemmingsen

2. sal

Opg. A 2. sal Musik og Ungdom v/ Laila Bonde
Opg. A 2. sal Amatørernes Kunst og Kultur Samråd v/ Susan Fazakerley
Opg. D 2. sal Organisationen Danske Museer ODM v/ Nils M. Jensen
Opg. D 2. sal 4PLUS4 v/ Aksel Raahauge Karlsson
Opg. D 2. sal Charlotte Høyrup
Opg. D 2. sal Danske Musik- og kulturskoleledere
Opg. D 2. sal Danmarks Biblioteksforening v/ Michel Steen-Hansen
Opg. E 2. sal Præstebolig Niels Grønkjær
Opg. G 2. sal Vartovkollegiet
Opg. H 2. sal Efterskolernes Sekretariat v/ Bjarne Lundager-Jensen
Opg. L 2. sal Det Danske Kulturinstitutv/Michael Metz Mørch

3. sal

Opg. A 3. sal De frie skolers advokat
Opg. A 3. sal Rhetor v/ Jesper Troels Jensen
Opg. A 3. sal Moos-Bjerre og Lange
Opg. B 3. sal Bolig, Joachim Vædele og Mathilde Romer Olsen
Opg. D 3. sal Kulturelle Samråd i Danmark v/ Bente Schindel
Opg. D 3. sal Kulturhusene i Danmark v/ Søren Søeborg
Opg. D 3. sal Frie fagskoler v/ Christian Brøbech Legarth
Opg. D 3. sal Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund (CISC) v/ Bjarne Ibsen
Opg. D 3. sal Bolig, Aase og Kaj Laursen
Opg. F 3. sal Præsteuddannelserne
Opg. G 3. sal Vartovkollegiet
Opg. G 3. sal Danmarks Teaterforeninger v/Lars Salling
Opg. K 3. sal Bolig
Opg. L 3. sal ALPHA CRC Aps

 

 

 

 

 

 

 

 

Oversigt over Vartov