Vartovs historie

Vartov

Selv om de ældste dele af Vartov først er opført i 1724-25, står bygningerne så at sige solidt plantet i fortiden, idet de er bygget, hvor Absalons bymur engang lå og på det sted, hvor Tycho Brahe en overgang udførte sine observationer.

Efter reformationen kom pasning og pleje af syge til at høre under bystyrerne og det var derfor København, der drev Vartov hospital, som stedet hed. Vartov var en plejestiftelse for ældre og kronisk syge.

Allerede 1754-55 var det nødvendigt med en udvidelse og i denne forbindelse blev kirken opført. Man havde før haft en kirkesal og herfra overflyttede man alter og prædikestol til den nye kirke.

N.F.S.Grundtvig var kirkens præst 1839-72. Fra denne tid stammer døbefonten, der er menighedens gave til Grundtvig på hans 75-årsdag i 1858. Fonten er udført af nordmanden Chr. Borch. Kirkeskibet “N.F.S.Grundtvig” er skænket af en sønderjysk skibsbygger i 1884.

Vartov kirke

Vartovs nyere historieI 1850’erne fik Vartov tilføjet en 3. etage og var derefter hjemsted for cirka 500 gamle og svage mennesker. I 1930’erne var lokalerne blevet utidssvarende og beboerne blev derfor flyttet til mere moderne forhold. Københavns Kommune var ejer af komplekset og benyttede det som kontorbygning, men overvejede en overgang at rive Vartov ned. I 1947 overtog Kirkeligt Samfund – det nuværende Grundtvigsk Forum – Vartov. Bygningerne gennemgik en omfattende restaurering og blev bl.a. indrettet til deres nye formål, som var en videreførelse af det grundtvigske ungdoms- og oplysningsarbejde, der var blevet afbrudt af tyskernes beslaglæggelse og ødelæggelse af Grundtvigs Hus i Studiestrædet.

Vartovs bygningshistorie

Et uddrag af Vartovs bygningshistorie, af provst Benneth Østergaard Petersen

“Vartov – En lang historie kort fortalt” kan ligeledes købes på Forlaget Vartov for 75,- kr.

Vartov indgang
Vartovs facade – mod Farvergade

 

 

 

 

 

 

Vartov Kirke - Alteret

Vartov kirke

 

 

 

 

 

 

Vartov facade - Vester Voldgade / Farvergade