Vartovkollegiet

Formål

Kollegiets formål er at skabe et hjemsted for 7 kvindelige og 7 mandlige studerende under deres ophold i København.

Værelsesopslag_januar_2018

Optagelsesbetingelser

Betingelserne for at kunne søge optagelse på kollegiet er, at den studerende

1. Er i gang med et videregående studium af mindst 3½ års varighed ved en højere læreanstalt, eller er i gang med efteruddannelse i form af Ph.d. eller lignende

2. Har studeret mindst et år på en videregående uddannelse

3. har mindst 2 år tilbage af studiet

4. er fyldt mindst 21 år

 

Indstilling

Ansøgere indstilles af: Inspector Collegii, Grundtvigsk Forums sekretariatsleder og en repræsentant for Grundtvigsk Forums styrelse.
Udvalget afholder møder efter behov, hvor der tages stilling til ansøgningerne. Herefter indkaldes de udvalgte ansøgere til en samtale.

Ansøgning

Ansøgningsskema kan downloades her.
Foruden ansøgningsskemaet skal der vedlægges en motiveret ansøgning.

Ansøgningsskema og motiveret ansøgning sendes som 1 samlet pdf-fil per mail til adressen:
vartovkollegiet@gmail.com  med emnefeltet ”Ansøgning Vartovkollegiet ”.

Ansøgninger modtages kun når der er ledige værelser – se opslag her på siden, i porten Farvergade 27, i Dansk Kirketidende og Universitetsavisen.

Om leje af kollegieværelse

Kollegieværelse bevilges almindeligvis for 5 år. Opsigelsesfrist for både lejer og styrelse er 2 måneder. Det forventes, at beboerne engagerer sig i livet på Vartov og deltager i fællesarrangementerne.

Læs mere

Her finder du  NYE STATUTTER for Vartov kollegiet.
Besøg kollegiets hjemmeside www.vartovkollegiet.dk

Vartovkollegiet - Med Rådhusuret som vækkeur